steimel

Centrifugat i triturat de ferritges
Rentat i secat de peces.
Bombes especials aigua salada, asfalt, olis tèrmics...

www.steimel.com