Dilluns, 24 Gener 2022 10:06

Kenfilt & Industria 4.0

Kenfilt fa entrega d'una central a precapa amb Industria 4.0 aplicada
ind40 1 

Un enginyer de KENFILT realitza els ajustos finals a la filtració central

KENFILT duu a terme la posada en marxa d'una central a precapa FTD 15 AD TA en una empresa italiana de rectificat en plà amb un control de  consumibles preparat per a la indústria 4.0   

A l'octubre de 2021, Kenfilt es trobava a Reggio Emilia, Itàlia, posant en funcionament una planta a precapa tipus FTD 15 AD TA connectada a 8 rectificadores amb un cabal de distribució de 500 l/min ampliable a 800 l/min.

 

Aquesta central de filtració té integrat un sistema de seguiment i control dels consumibles perquè el client pugui realitzar un estudi ambiental sobre l'ús del equip. El control dels consumibles està controlat per una sèrie de sensors específics que donen la informació al PLC i mostren les dades a la pantalla i enregistren l'historial de dades en una targeta de memòria SD.

La planta de filtració està connectada al sistema de gestió de l'empresa mitjançant un OPC, realitzant un seguiment ambiental i operatiu en temps real. Això permet al client optimitzar al màxim l'ús de la planta mitjançant l'estudi de les dades històriques obtingudes.

 ind40 2
 ind40 3 La central disposa d'una pantalla informativa del consum de la setmana. Aquestes dades permeten al tècnic responsable obtenir informació detallada per determinar si la central de filtració necessita ajustos per minimitzar el consum. Aquesta informació és bàsica per al departament de manteniment per reduir els costos de manteniment i ús, permetent-los estar en posició de control davant possibles futures incidències.
El sistema també obté dades dels sensors dels elements més importants, que es representen a la pantalla tàctil, permetent a l'usuari tenir en tot moment un coneixement real de l'estat de la central. La pantalla es pot veure des del nombre de galetes de fang sec fets fins al nivell d'oli als dipòsits. Aquestes dades permeten al client configurar la unitat de filtració per a un cicle de treball òptim, obtenint el menor consum i el màxim rendiment de treball. Totes aquestes dades es transmeten a l'instant a través de l'OPC a l'oficina tècnica per a l'estudi i control.  ind40 4
ind40 5   

Una de les millores importants respecte al sistema de filtració anterior, a part de la qualitat de l'oli filtrat, és la reducció important d'oli en els residus. Ara, mitjançant l'assecatge automatitzat de fangs a la central de KENFILT, s'obtenen fangs secs amb un mínim d'oli residual, reduint l'impacte ambiental, així com els costos de reciclatge i transport.

Un cop més, els equips de filtració Kenfilt estan dissenyats i construïts per reduir l'impacte ambiental i preparats per a la nova indústria connectada 4.0. mantenint la seva màxima qualitat.