ESTACIONS DE BOMBEIG

  TORNAR

Kenfilt dissenya i construeix tot tipus de tancs de transvasament dels líquids refrigerants utilitzats en els processos de la industria metal·lúrgica.

Els tancs de transvasament es dissenyen d'acord al procés productiu específic de cada client i poden estar preparats per el bombeig dels líquids refrigerants juntament amb les ferritges produïdes per les maquines, incloent quan es necessari el triturar de les ferritges.

TORNAR