DOSIFICADORS FILTRE AJUDA

  TORNAR

KENFILT
 ha dissenyat aquets equips per dosificar automàticament la quantitat de filtre-ajuda que es necessita per la formació de la precapa filtrant, mitjançant un sistema de dosificació volumètrica.

La tolva de dosificació pot estar proveïda de cèl·lules de control de pes, que permeten que es dosifiqui una quantitat exacta de filtre ajuda per aquells casos en que el procés de filtració requereix que la dosificació del filtre ajuda sigui precisa.


TORNAR