EQUIPS ASSECATGE LLOTS

  TORNAR

Equips que assequen amb aire comprimit els llots procedents de la descarrega dels filtres a precapa.
El llot sec solsament conté un 10-30% d'humitat residual depenent de:

- Tipus de líquid que es filtra
- Tipus de material contaminant
- Tipus de filtre ajuda
Els llots secs poden ser evacuats fàcilment juntament amb els residus industrials.

NOTA IMPORTANT
S'han subministrat equips CALL especialment dissenyats per ser acoblats a instal·lacions i centrals de filtració a precapa fabricats pels nostres competidors, en les quals es requereix millorar el sistema original de assecatge de llots

TORNAR