Història

BENVINGUDA - HISTÒRIA - PREMIS - FIRES -CERTIFICACIONS
1964
 • El mes de maig, el Sr. Jaume Lleal, amb 24 anys, es va establir com Empresari, en un taller que estava ubicat a la ciutat que el va veure néixer, Badalona. Amb aquesta decisió, va seguir el mateix camí de molts altres dels seus avantpassats, ja que fa més de 147 anys (1874), cada generació de la família Lleal ha donat nous empresaris, especialment a les indústries metal•lúrgica i ceràmica.
1964 auca
1965
 • El Sr. Lleal decideix començar a fabricar productes propis, molt allunyats de l'actual producció, però pensant sempre en l'exportació.

 • Entre altres coses, fabrica rebaixadores-polidores per a terres de marbre (PULMAX), un electrodomèstic per a soldar bosses domestiques d’escombraries (SERNIK), motlles per a refractaris, màquines per al tèxtil, subgrups i conjunts per a màquines eina i petites sèries de peces especials.
 
1970
 • Crea la marca NOVOTECNIC, amb la que s'introdueix en el camp de la filtració dels líquids utilitzats a l’industria metal•lúrgica. Primer, com representant d'una firma estrangera.
 
1974
 • Es dissenyen i fabriquen els seus propis filtres a precapa. Amb el vist-i-plau de la seva representada. En poc temps, ja té 8 patents.
 
1977
 • Es dissenya i construeix la primera gran central de depuració per hidrociclons, amb un cabal de 6.000 l/min, i una capacitat de 70m3 d’emulsió per una fàbrica de compressors frigorífics.
 
1979
 • ITALIA: Exposem filtres a la 3a. EMO de Milà. Primera venda d'exportació. Una empresa alemanya, fabricant de brunyidores ens compra el primer filtre a precapa per una de les brunyidores de la seva fabricació. Durant anys compren més filtres de diferents capacitats.
 
1981
 • Es dissenya i fabrica la primera central de filtració FTD 35 a precapa, per oli de rectificat per una fabrica de mascles de roscar. Cabal 1.600 l/min.

 • GM - Saginaw: Es dissenya i fabrica una primera central de filtració a precapa FTD 40 DA 35, per una línea de rectificat de juntes homocinetiques que incorpora el nou sistema d’assecatge de llots amb aire comprimit CALL 400 (patentat).
 

 

1984
 • FORD: Es dissenyen i fabriquen, per una de les seves factories, 7 centrals amb filtres FIDE per Depressió Pneumàtica:

  • 3 centrals amb cabals de 5000 l/min.

  • 4 centrals amb cabals de 3000 l/min.

  • Amb dues possibilitats d'element filtrant:
   • Banda de niló sense fi.
   • Banda de paper.
 
1985
 • ALEMANYA: S’instal•la a Baden Wurtemberg , una central de filtració a precapa FTD-40-DA30 per oli de rectificats d’eines de tall.
  Cabal 2000 l/min. 
1988
 • NOVA FÀBRICA: S'aconsegueix una gran fita.Ara es disposa de 3.800 m2 que hem construït a Sta. Perpètua de Mogoda en una parcel.la de 9.800 m2. 

 • JAPÓ: El Sr. Lleal, després de varis viatges al Japó, signa el contracte de representació amb una firma de Tokyo. Comencen les vendes en aquest important mercat.
 
1989
 • SUÏSSA: Es dissenya i fabrica dos centrals de filtració a precapa un FTD 60 DA 100 i un FTD 40 AD TA amb un cabal total de 5.000 l/min doli de tall per un fabricant de mascles. 
1990
 • Es dissenya i fabrica les primeres centrals de filtració tipus TADE. Son a buit hidràulic, per poder filtrar grans cabals.

  Poden filtrar amb:

  • Reixa de secció trapeizal (sense paper).
  • Banda de paper.
  • Banda niló sense fi.
 
1991
 • JAPÓ: Es dissenya, fabrica i munta un grup de centrals a precapa per un client que produeix mascles de roscar.
  • Van ser 8 centrals 2FTD 75 DA 67.

  • Cabal total : 36.000 l/min. - Capacitat : 560 m3.

  • Possiblement sigui una de les més grans del món per a oli de rectificat en el mateix lloc i per una única aplicació.
 
1991
 
 •  A la primavera es fà la inaguraciço d'aquesta nova fàbrica. La nostra empresa regala una olivera de més de 250 anys. El seu pes era més de 1,5 Tn i es transporta en avió.
 • Cada any realitzen la "collita" de les olives.
1991 1991
1992
 • R+D: Pla específic amb una inversió de 149.600€. Per filtrar aigua amb un 25% de sal per el mecanitzat electroquímic.

 • SUÏSSA: Es dissenya i fabrica una central a precapa FTD 60 AD TA amb un cabal total de 3.000 l/min per un fabricant de peces de rellotge.
 
1993
 • ALEMANYA: Participació a la Universitat de Kaiserlautern en el projecte RECTIFICAT D’ALT RENDIMENT DE COMPOMENTS CERÀMICS. La nostra aportació va ser un filtre a precapa FTD 6 AD DO, cabal: 200 l/min.
 
1994
 • SUÏSSA: Es dissenya i fabrica tres centrals de filtració a precapa per micro-taladrina tipus FTD 20 DA 15 amb un cabal total de 3.000 l/min pel Grup E.T.A. 

 • KOREA: Es posa en funcionament dues centrals de filtració a precapa per oli de tall tipus FTD 75 E8 i FTD 75 E9 amb un cabal total de 8.000 l/min per un grup fabricant eines de tall.
1995
 • EXPORTACIÓ: La quota dels últims 8 anys va ser del 82% del facturat . La meitat al Japó, l'altre als països de la UE.

 • KOREA: Es posa en funcionament la segona fase de dues centrals de filtració a precapa per oli de tall tipus FTD 75 E8A i FTD 75 E10 amb un cabal total de 8.000 l/min. Són pel mateix client de l'any anterior.
 
1996
 • ALEMANYA: Projecte amb la Universitat de Aachen. L'aportació de NOVOTECNIC va ser el disseny i subministra d’un equip de filtració a precapa FTD 8 AD TA, cabal: 320 l/min per a oli de tall, per acoblar a una màquina rectificadora especial, desenvolupada per la firma italiana Tachella Machine. L'objectiu va ser arribar a velocitats de tall, amb mola de CBN, de fins a 220 metres/seg.
 
1997
 • GRAN BRETANYA: NOVOTECNIC és convidada a participar com a ponent en el Seminari de Conferencies "ADVANCES IN GRINDING TECHNOLOGIES" a Bristol - Gran Bretanya.

  • Dos enginyers nostres van donar les conferencies, sobre la filtració adequada en els rectificats.

 
1998
 • ISRAEL: Es dissenya i fabrica una central de filtració a precapa FTD 50 AD TA DA 35 amb un cabal de 1.800 l/min d'oli de tall per un fabricant d'eines de tall.
1999
 • VOLKSWAGEN per una de les seves fabriques, es dissenya i fabrica una central de filtracio a precapa 2 FTD 75 DA 90 per filtrar oli de refrigeració amb un cabal total de 5.300 l/min per centres de mecanitzat GROB produïnt caixes de canvi d'alumini.

 • ISRAEL: Es dissenya i fabrica una central de filtració a precapa FTD 40 AD TA amb un cabal de 1.000 l/min d'oli de tall per un fabricant d'eines de tall.
2000
 • AMPLIACIÓ FÀBRICA: Es realitza una gran ampliació, ara disposem de 6.600m2, per donar el millor servei als nostres clients.

 • S'amplia la gamma de productes dissenyant i fabricant "EQUIPS DE FRED" de mitjana i gran potencia.
 • En l'última década subministrem equips de diferents sistemes i envergadura per a fabricants de rellotges.

2000

2001
 • VOLKSWAGEN per una de les fàbriques d'Europa, es dissenya, fabrica i munta una gran central de filtració a precapa 5 FTD 75 DL120 per filtrar l’oli de refrigeració de 27 centres de mecanitzat a CN de GROB, per el mecanitzat de caixes de canvi d'alumini.

  • Cabal: 12.500 l/min. - Capacitat : 300 m3.

 • ISRAEL: Es dissenya i fabrica una central de filtració a precapa 2 FTD 75 AD TA amb un cabal de 6.000 l/min d'oli de tall per un fabricant de vàlvules.
2002
 • KENFILT: Es registra la nova marca i logo, per renovar el nom i la imatge de l'empresa
 logo kenfilt
 
 • AUSTRIA: Es dissenya i fabrica una central de filtració a precapa FTD 20 AD TA amb un cabal de 1.000 l/min d'oli de tall per un fabricant del ram de l'automòbil.

 • ISRAEL: Es dissenya i fabrica una central de filtració a precapa FTD 50 AD TA amb un cabal de 1.600 l/min d'oli de tall per un fabricant d'eines de tall.
 
2003
 • BRASIL: Es dissenya i fabrica un sistema d’assecatge de llots tipus 2 CALL400 especial, per assecar els llots procedents dels sistemes de filtració a precapa, de la nostra competència, existents en una fàbrica d’eines. Capacitat tanc de descarrega dels 8 filtres a precapa: 20 m3.

 • AUSTRIA:  S'instal.la quatre centrals de filtració a precapa per oli de tall per un fabricant de motors del ram de l'automòbil.

  • REISHAUER: 2 Filtres a precapa FTD 12 AD TA amb un cabal total de 800 l/min d'oli de tall.

  • TACHELLA: 2 Filtres a precapa FTD 25 DA 20 amb un cabal total de 1.800 l/min d'oli de tall.
2004
 • Tots els empleats de Kenfilt fan un homenatge per als 40 anys d'empresari , a Jaume Lleal . Lliurant un aquarela on es representan  moments importants de la trajectoria professional i personal de la seva vida.  La empresa organitza un sopar en un restaurant de la zona de Barcelona.  
  
 2004
 
 • VOLKSWAGEN: Es dissenyen i fabriquen per una de les seves fabriques de caixes de canvi, una central de filtració a precapa FTD 60 ADTA + 2SM1500, de l’oli de tall utilitzat en les línies de rectificat i brunyit d’engranatges i eixos, amb moles CBN.
  • Cabal total filtrat: 2.500 l/min. Capacitat total: 90 m3.
2005
 • FRANÇA. Fabricant de caixes de canvi per automòbil, es dissenya i fabrica “claus en ma”, una gran central de filtració de l’oli de tall utilitzat en la mecanització de caixes de canvi d’alumini tipus 2TADE 20 DA 70. 

  • Cabal: 25.000 l/min - Capacitat total: 160m3.
2006
 • TURQUIA. Es dissenya i fabrica per una fàbrica de llantes d’alumini d’automòbil, una central de filtració de l’emulsió utilitzada en la mecanització d’alumini. La central està composta per:

  • 1 filtre a buit hidràulic TADE 26 DA 120 amb cabal de 11.500 l/min amb banda de paper filtrant. Capacitat 120 m3.

  • Tota la xarxa de canonades i canals de distribució i retorn de les màquines.

  • Sistema automàtic d’assecatge de les virutes amb centrifugadora Steimel d’Alemanya.

 • ISRAEL: Es dissenya i fabrica la primera de tres centrals de filtració a precapa 2 FTD 60 AD TA amb un cabal unitari de 6.000 l/min d'oli de tall per un fabricant d'eines de tall.
 
2007
 • REGNE UNIT. dissenya i fabrica per una fàbrica de motors, 2 centrals de filtració a precapa per oli de tall de dues línies de rectificadores d’arbres de lleves i cigonyals de fundició amb moles de CBN.

  • FTD 90 AD TA - Cabal: 4.000 l/min - Capacitat total: 30 m3

  • FTD 60 AD TA - Cabal: 2.000 l/min - Capacitat total: 15 m3
 
2008
 • PAÍS BASC: Es dissenya i fabrica per una acereria, fabricant de perfils d’acer, 1 central de filtració de l’aigua de refrigeració d’un tren de LAMINAT EN CALENT. 

  • Aquesta central està construïda tota en acer inoxidable. Incorpora un tanc de decantació de lamel•les amb dragat automàtic i un filtre rotatiu a banda de paper BPR 200.

  • Cabal total filtrat: 2.000 l/min - Capacitat total: 120m3.
 • ITALIA.Es dissenya i fabrica per una fàbrica de disc de frè ceràmic de fibra de carboni, 1 central de filtració a precapa FTD 75 AD TA per filtrar  la solució sintètica que refrigera les moles de diamant.

  • Cabal total filtrat: 3.000l/min - Capacitat total: 40m3.
 • KOREA. Es dissenya i fabrica per una fàbrica d’eines de metall dur,1 central de filtració precapa 2 FTD 60 per oli utilitzat en les línies de rectificadores amb moles de diamant.

  • Cabal total filtrat: 5.000 l/min. - Capacitat total: 30m3.
 • TURQUIA. Es dissenyen i construeixen  per un fabricant de rodaments 4 conjunts centrals de filtració:

  • DUES CENTRALS  A VUIT HIDRÀULIC tipus TADE 26 DA 120 per filtrar un cabal de 12.000  l/min  de emulsió de rectificat. Capacitat total: 120 m3.

  • CENTRAL A VUIT HIDRÀULIC tipus TADE  18 DA80  per filtrar un cabal  de 7000 l/min d’emulsió de rectificat. Capacitat total: 80 m3.

  • CENTRAL DE FILTRACIÓ A PRECAPA TIPUS FTD 50 AD TA per filtrar un cabal de 2000 l/min  de oli de brunyir les pistes de rodament. Capacitat total: 21 m3.

  • CENTRAL DE FILTRACIÓ 2 FTD 75 AD TA per filtrar un cabal  de 9500 l/min del querosè de neteja dels components dels rodaments  en les línees de muntatge. Capacitat total: 30 m3.
 
2009
 • JAPÓ. Es dissenya i fabrica per una fàbrica d’eines de metall dur, 1 central de filtració a precapa 2 FTD 60 per oli utilitzat en les línies de rectificadores amb moles de diamant.

  • Cabal total filtrat: 5.000 l/minCapacitat total: 30m3.

 • ISRAEL. Es dissenya i fabrica 1 central de filtració tipus SMP 25. Sense consum de material filtrant per filtrar l’emulsió d’una línea de mecanitzat de porta eines.

  • Cabal: 1350 l/min. Capacitat total: 12 m3.

 • ALEMANYA. Es dissenya i fabrica un nou filtre a vuit hidràulic tipus TADE 1,5, per un fabricant de rectificadores, per filtrar oli de tall utilitzat per refrigerar les moles de CBN.

  • Cabal: 460 l/min. Capacitat total: 4,5 m3
 
2010
 • EXPORTACIÓ: Els darrers 6 anys la quota va ser de quasi el 90% del facturat. Però això no ens va evitar que els darrers mesos del 2009 i fins juliol 2010 les comandes varen reduir-se mes del 80%.

 • La llarga crisis mundial en les inversions en bens d’equip en l’industria metal•lúrgica, ens afecta greument. En el mes de juliol ens veiem obligats a tancar la nostra fàbrica de Sta. Perpetua de Mogoda.

 • Al mateix temps les filles del Sr. Jaume Lleal constitueixen dues societats limitades per donar assistència a les quasi 3000 instal•lacions que tenim funcionant, satisfactòriament, a 37 PAÏSOS DELS CINC CONTINENTS.
  • KENFILT EUROPA, S.L. fa l’estudi, disseny i fabricació d’equips i centrals de filtració.

  • KENO EUROPA, S.L. subministra tots els recanvis que els nostres mes de 1000 clients pugin necessitar per qualsevol instal•lació fabricada per Kenfilt o Novotecnic. ¡¡ SEMPRE AMB RECANVIS ORIGINALS!!
 
2011
 • DONEM CONTINUITAT A KENFILT.

 • Es fabriquen petits filtres i també 2 centrals.

 • Es dissenya i fabrica una central BH 70 DL5 per una multinacional americana, que fabrica llantes d’acer per a cotxes.

 • BRASIL. Es dissenya i fabrica una central FTD 60 per la filial d’una multinacional Alemanya, per el rectificat d’arbres de lleves de fundició amb mola de CBN.
   
  • Cabal: 2500 l/min. - Capacitat: 19 m3
 
2012
 • Al llarg de la nostra llarga historia, la política de la empresa ha sigut dissenyar i fabricar amb medis propis els nostres filtres i centrals. Per les circumstancies, durant dos anys hem fabricat subcontractant molts treballs.

 • Sent fidels a la nostra “filosofia” els mes de juny ens hem instal•lat a una nova fabrica, on disposem dels tallers i oficines propis per satisfer les necessitats actuals. Esperem que a partir d’aquí continuarem creixent, com ja varem fer en el passat.

 • POLONIA. Central de filtració a precapa tipus  FTD 40 AD TA + 2 SM 1500  amb un cabal de filtració de 1700 l/min d’oli de refrigeració de  39 capsals de brunyir instal•lada en una fabrica de  cilindres de motor de fundicio.
 • POLONIA. Equip de filtració a precapa FTD 6 AD DO  amb  un cabal de filtració de 230 l/min d’oli de refrigeració de una rectificadora  de perfils instal•lada en una fabrica d’eines de tall.

 • XINA.Equip de filtració a precapa FTD 2 AD DO  per l'oli de refrigeració d'una premsa en una fàbrica de detonadors d'explosius.  
 
2013
 •  MEXICO. Central de filtració FTD 6 AD TA + SM 400 per oli de refrigeració d'una brunyidora NAGEL per brunyir camises de motor de camió.
 
2014
 • DECOLLETATGE DE PRECISIÓ: Central de filtració FTD 50 AD TA amb un cabal de filtració de 2.250 l/min d'oli de refrigeració de 43 torns.
 
2015
 • VOLKSWAGEN, per una fàbrica d'Europa, es dissenya i fabrica una central a precapa FTD 60 per la distribució de 3.000 l/min d'oli de tall per la fabricació de caixes de canvi.

 • FABRICANT EINES METALL DUR. Per una fàbrica de CENTRE EUROPA, dissenyem i fabriquem una Central de Filtració per EMULSIÓ.  Bateria de 20 HC + 2 BPR 150 + DL 5.  Incorporant refrigeració-desoliador i dossificació automàtica de l'emulsió. Cabal distribuit 2.700 l/min
2016
 •  FABRICANT EINES DE TALL, per una fàbrica del Nord d'Europa es dissenya i fabrica dos centrals de filtració FTD 6 AD DO i FTD 20 AD TA per la distribució de líqiud net  de 240 l/min i 800 l/min d'oli de tall respectivament.

 • JAPÓ, fabricant de coixinets NSK, per una fàbrica d'Europa, es disenya i fabrica dos centrals a precapa tipus FTD 30 AD TA, una d'elles incorpora un filtre absolut de 3 micres, per un cabal unitari de 1.300 l/min.
2017
 • Kenfilt assisteix a la EMO amb un estand per mantenir el contacte amb els nostres clients i presentar les novetats i millores dels nostres productes.
 • Catalunya Entrega de dos centrals a un empresa que fabriquen matrius per la industria alimentaria.  Un FTD 50 AD TA per un cabal de 3.000l/min i un 18 HC 100 DA 4 per 1.500 l/min de solució sintètica per separar el metall dur i obtenir la seva recuperació.
 • Polònia Fabricació i entrega de la tercera central FTD 20 AD TA a un client fabricant d’eines de tall de metall dur per un cabal de 600 l/min.
2018
 • Barcelona.  Disseny i fabricació de dues centrals a precapa per un important fabricant de l’automoció per filtrar el refrigerant utilitzat en la producció de caixes de canvi.  Centrals amb la peculiaritat que tenen un filtre en stand by.  Les dues centrals incorporen un equip de refredament amb un bescanviador i un equip de refredar aigua incorporat.  La central per la línia de rectificat té una capacitat de filtració de 3.900 l/min amb una pre-separació utilitzant separadors magnètics.  La central per la línia de brunyit té una capacitat de 3.500l/min.

 

 • Polònia:  Entrega de la quarta central de filtració en tres anys per un client en la industria d’eines de tall de metall dur.

                        Entrega de dos equips de filtració per un important fabricant de coixinets: 
                                    3º central a precapa per 1.500 l/min en dos anys.
                                    Un disseny nou per filtrar el refrigerant utilitzat en la neteja de les peces fabricades amb un filtre patró auto-netejant de 5micres. Cabal 700 l/min

2019
 • India: Multinacional en la fabricació d’eines de tall en acer ràpid i altres productes.

                   Entrega d’una central a precapa FTD 40 DA 12 per un cabal de 1.500 l/min amb un control de pressió de distribució constant a 20bar.
                   Disseny, fabricació i entrega d’un equip d’assecatge de llots per ser connectat a una central de precapa Kenfilt entregada el 2009.

 • Suïssa: Actualització del sistema de control de pressió de distribució a 20 bar en una central a precapa de 5.000 l/min de Kenfilt, instal·lada el 1989 a un fabricant de mascles de roscar.
 • Barcelona: Disseny, fabricació i entrega d’un equip de pre-separació, per adaptar una central a buit penumàtic existent de Kenfilt del 2005 per filtrar emulsió amb partícules d’alumini amb un cabal de 7.000 l/min.
2020
 • Disseny i fabricació d’un nou sistema de filtració sense filtra ajuda per un fabricant europeu de coixinets pel seu departament de R&D amb un cabal de 1.100 l/min d’emulsió.
 • França: Disseny i fabricació a petició del client d’un nou equip de dosificació continua.
2021
 • Kenfilt construeix, dissenya i lliura la primera central aplicant la Indústria 4.0 per a un client el qual realitza Rectificat en Plà per altres empreses. Aquesta central a precapa té sensors en diversos elements de l'equip, cosa que permet a l'usuari tenir un millor control de la instal·lació. La central està connectada al sistema de gestió de producció i des del departament d'Enginyeria tenen accés a totes les dades en temps real i històriques per a un control eficient de la central així com el control absolut dels consumibles. Això permet a l'empresa obtenir dades molt importants per reduir costos, incrementar l'eficiència i reduir possibles efectes mediambientals.

 • Indústria 4.0 per a equips Kenfilt. Tots els nostres equips tenen com a opció aplicar la Indústria 4.0 en consumibles així com el control de la instal·lació. Millorar-ne l'eficiència i reduir els costos d'ús i manteniment.

 • Nous sensors aplicats a la filtració per obtenir dades en temps real. Informació accessible a la central o remotament de tipus i forma de partícules que la central està tractant per fer els canvis pertinents en producció per millorar l'eficiència de les màquines productives connectades a la central.
2022
 • Disseny i fabricació de central de filtració per a 800 l/min per a un fabricant d'eines d'europea central.