Avis legal i condicions d'us

KENFILT SL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.kenfilt.com, correspon a KENFILT EUROPA, SL societat legalment constituïda a Espanya amb NIF B65421281 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Per a qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres a l'e-mail central@kenfilt.cat o al telèfon (+34) 933.954 002. El nostre horari d'atenció telefònica és de 09:00 a 17:00 hores de dilluns a divendres feiners.

Tots els continguts publicats a la nostra web i especialment els textos i imatges estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de KENFILT SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre web. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de KENFILT, SL.

Queda prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a www.kenfilt.com, que permetin l'accés al nostre lloc web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de www.kenfilt. cat, dels seus continguts o serveis.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website www.kenfilt.cat l'usuari s'obliga a:

1.- Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
2.- Guardar diligentment el nom d'usuari i la contrasenya que li sigui facilitada, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.
3.- No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
4.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website oa la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació KENFILT, SL no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.